WIELOKRYTERIALNA ANALIZA DECYZYJNA
(MCDA, MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS)
W OCENIE TECHNOLOGII STOSOWANYCH W NIEONKOLOGICZNYCH CHOROBACH RZADKICH

Art.13 ust.3 ustawy o refundacji
Analiza przypadków oraz propozycja zmian