Wpływ wad zgryzu na zdrowie ogólne
Wielowymiarowa analiza problemu

Analiza wpływu na budżet zmian w opisie programu lekowego B.101 – leczenie inhibitorami PCSK9 pacjentów z zaburzeniami lipidowymi
Wpływ modyfikacji kryteriów włączenia do leczenia w programie lekowym na budżet płatnika publicznego

 

WIELOKRYTERIALNA ANALIZA DECYZYJNA
(MCDA, MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS)
W OCENIE TECHNOLOGII STOSOWANYCH W NIEONKOLOGICZNYCH CHOROBACH RZADKICH

Art.13 ust.3 ustawy o refundacji
Analiza przypadków oraz propozycja zmian