Nasza oferta

Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych i obiektywnych opracowań danych klinicznych, ekonomicznych i społecznych niezbędnych w procesie podejmowania decyzji w systemie ochrony zdrowia. W szczególności oferujemy pomoc w zakresie:

  • wykonywania przeglądów systematycznych literatury i analiz efektywności klinicznej;
  • opracowywania analiz ekonomicznych stosowania technologii medycznych;
  • przygotowywania analiz wpływu na system opieki zdrowotnej;
  • wsparcie procesu pozyskiwania danych w obszarze opieki zdrowotnej (np. badania ankietowe);
  • przeprowadzania analiz ilościowych/statystycznych w obszarze opieki medycznej;

oraz

  • merytorycznego wsparcia strategii negocjacyjnych.