Contact us

HealthQuest Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Mickiewicza 63
Budynek Megadex A
01-625 Warszawa, POLAND

tel./fax +48 22 468 05 34
email: lp.ts1638408269euqht1638408269laeh@1638408269tkatn1638408269ok1638408269

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000365134
NIP: 525-249-05-78
REGON: 142624319

nr konta: 49 1050 1012 1000 0023 5254 0625 (ING Bank Śląski)

    I agree with the processing of my personal data by HealtQuest sp.z o.o. Sp. k. to reply to the above message. More information in the Privacy Policy.