Contact us

HealthQuest Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 63
Budynek Megadex A
01-625 Warszawa, POLAND

tel./fax +48 22 468 05 34; +48 536 590 827
email: lp.ts1718405811euqht1718405811laeh@1718405811tkatn1718405811ok1718405811

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000329088
NIP: 525-245-41-40
REGON: 141787396

nr konta: 21 1050 1012 1000 0090 3262 5676 (ING Bank Śląski)

    I agree with the processing of my personal data by HealtQuest sp.z o.o. to reply to the above message. More information in the Privacy Policy.