Contact us

HealthQuest Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Mickiewicza 63
Budynek Megadex A
01-625 Warszawa, POLAND

tel./fax +48 22 468 05 34
email: lp.ts1603433417euqht1603433417laeh@1603433417tkatn1603433417ok1603433417

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000365134
NIP: 525-249-05-78
REGON: 142624319

nr konta: 49 1050 1012 1000 0023 5254 0625 (ING Bank Śląski)

I agree with the processing of my personal data by HealtQuest sp.z o.o. Sp. k. to reply to the above message. More information in the Privacy Policy.