PL EN

Firma HealthQuest została założona w kwietniu 2009 roku przez pięciu niezależnych ekspertów – lekarzy i ekonomistów – działających na rynku w obszarze farmakoekonomiki i ekonomii zdrowia od 14 lat. Założyciele HealthQuest łączą pracę w obszarze oceny technologii medycznych z pracą naukową, dzięki czemu mogą wykorzystywać zdobycze nauki do podnoszenia jakości oferowanych usług i inspirować się realnymi problemami w pracy naukowej. Wieloletnie doświadczenie, uznanie kolejnych partnerów biznesowych oraz chęć rozwoju i utrzymania usług na najwyższym poziomie w stale rozwijającym się otoczeniu skłoniły założycieli HealthQuest do powołania nowego, profesjonalnie funkcjonującego ośrodka analitycznego w obszarze rynku ochrony zdrowia.

Istotą naszej działalności jest dostarczanie rzetelnych i obiektywnych opracowań danych klinicznych, ekonomicznych i społecznych niezbędnych w procesie podejmowania decyzji w systemie ochrony zdrowia. Chcemy kierować się kryteriami wiarygodności powszechnie przyjętymi i akceptowanymi na świecie, a w szczególności obowiązującymi w Polsce. Chcemy wykorzystywać najnowsze osiągnięcia naukowe i samodzielnie poszerzać wiedzę pomocną w podejmowaniu efektywnych decyzji.

Naszą polityką jest otwartość, dzielenie się wynikami, pomysłami i trudnościami. Uważamy, że na wymianie myśli w środowisku decydentów, firm farmaceutycznych i ekspertów wszyscy zyskamy. Chcemy dzielić się doświadczeniami zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym – z tego względu HealthQuest jest członkiem ISPOR.

Naszym celem jest niezależność badawcza, dlatego nie prowadzimy aktywności w zakresie marketingu, lobbingu, public relations ani reklamy.

Założycielami i właścicielami firmy HealthQuest są:

dr hab. med., mgr ekon. Maciej Niewada
Prezes Zarządu

maciej.niewada@healthquest.pl

Wykształcenie:
 • od 2007 Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej (spec. Farmakologia Kliniczna);
 • 2001-2006 Akademia Medyczna w Warszawie, Instytut Psychiatrii i Neurologii (spec. Neurologia);
 • 2000-2004 Akademia Medyczna w Warszawie(dr n. med.);
 • 1995-2000 Szkoła Główna Handlowa (mgr ekon.);
 • 1991-1997 Akademia Medyczna w Białymstoku/Akademia Medyczna w Warszawie (lek.);

dr hab.med., mgr ekon. Dominik Golicki
Partner

dominik.golicki@healthquest.pl

Wykształcenie:
 • od 2009 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (spec. Zdrowie Publiczne);
 • 2002-2006 Akademia Medyczna w Warszawie (dr n. med.);
 • 2000-2004 Szkoła Główna Handlowa (mgr ekon.);
 • 1995-2001 Akademia Medyczna w Warszawie (lek.);

dr n. ekon. Michał Jakubczyk
Partner

michal.jakubczyk@healthquest.pl

Wykształcenie:
 • 2001-2007 Szkoła Główna Handlowa (dr n. ekon.);
 • 2004-2005 Center for operations research and econometrics, Louvain-la-Neuve, Belgia (stypendium Marie-Curie);
 • 1998-2003 Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki (lic.);
 • 1996-2001 Szkoła Główna Handlowa (mgr ekon.);

dr n. med. Tomasz Macioch
Partner

tomasz.macioch@healthquest.pl

Wykształcenie:
 • 2004-2011 Szpital Bielański/Szpital Czerniakowski (spec. Choroby Wewnętrzne);
 • 1995-2001 Akademia Medyczna w Warszawie (lek.);

dr n. farm., lek., mgr ekon. Witold Wrona
Partner

witold.wrona@healthquest.pl

Wykształcenie:
 • 2009-2014 PZH-NIZP (spec. Zdrowie Publiczne);
 • 2009-2013 Akademia Medyczna w Warszawie (dr n. farm.);
 • 2006-2009 Szkoła Główna Handlowa (mgr ekon.);
 • 2003-2006 Szkoła Główna Handlowa (lic.);
 • 1999-2005 Akademia Medyczna w Warszawie (lek.);