PL EN

HealthQuest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Mickiewicza 63
Budynek Megadex A
01-625 Warszawa

tel./fax +48 22 468 05 34
e-mail: kontakt@healthquest.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000365134
NIP: 525-249-05-78
REGON: 142624319

nr konta: 49 1050 1012 1000 0023 5254 0625 (ING Bank Śląski)